Baku Media Center

“Son iclas” filmi

Film
Tapşırıq
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin keçdiyi qısa və keşməkeşli yolu, parlamentin son iclasının gedişini tarixi faktlar əsasında çatdırmaq
Həll
Əsasən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentinin son iclasında baş verən hadisələri çatdırmaq üçün həmin dövrün sənədləri, iclasların protokolları və digər tarixi məlumatlar araşdırılmış, hadisələr saxlamaqla obrazlı şəkildə ekranlaşdırılmışdır.

Filmin ən diqqətçəkən məqamlarından biri də XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan tarixində önəmli yer almış şəxsiyyətlərin ilk dəfə canlandırılması olmuşdur.