Baku Media Center

“Bir günəş altında” filmi

Film
Tapşırıq
Azərbaycanın multikultural dəyərlərinin ölkədə yaşayan azsaylı xalqların həyat tərzlərinin fonunda təsviri
Həll
Mədəniyyətlərin kəsişməsində yerləşən Azərbaycanda yaşayan azsaylı xalqların mədəni və mənəvi dəyərlərini əks etdirmək üçün müxtəlif bölgələrdə çəkilişlər aparılmışdır.

Ölkəmizin etnoqrafik rəngarəngliyi filmdə də öz əksini tapmış, azsaylı xalqların mədəniyyətlərinin unikallığı öz gözəlliyi ilə çatdırılmışdır.