Baku Media Center

“Əbədi əzamiyyət” sənədli filmi

Film
Tapşırıq
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti nümayəndə heyətinin Paris Sülh Konfransındakı fəaliyyətini və çətin mübarizə yolunu əks etdirmək
Həll
Şərqin ilk cümhuriyyətinin müstəqilliyinin dünya ölkələri tərəfindən tanınması uğrunda Əlimərdan bəy Topçubaşovun başçılığı ilə nümayəndə heyətinin keçdiyi keşməkeşli yol tarixi sənədlər əsasında bədiiləşdirilmiş formada çatdırılmışdır.

Nümayəndə heyətinin həm də sonrakı taelyindən bəhs edən filmin müəyyən kadrları Paris şəhərində çəkilmiş, tarixi hadisələr tam unikallığı ilə canlandırılmışdır.